Δήμος Θάσου


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΚΑΠΗ (ΠΡΙΝΟΣ) ΤΟΥ Δ. ΘΑΣΟΥ (ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΝΠΔΔ  ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΚΑΠΗ (ΠΡΙΝΟΣ) ΤΟΥ Δ. ΘΑΣΟΥ

 

Το κτίριο όπου θα στεγαστεί το Γ ΚΑΠΗ του Δήμου Θάσου θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Πρίνου του Δήμου Θάσου, να έχει έκταση 70-100τ.μ., κοντά στην κεντρική πλατεία (σε απόσταση έως 500 μέτρων), να έχει δύο χώρους ή δυνατότητα να χωριστεί σε δύο χώρους, να είναι ισόγειο, με δυνατότητα πρόσβασης σε ΑμεΑ ,να διαθέτει αύλειο χώρο, δύο  Χώρους WC και χώρο κουζίνας

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει

  1. Αίτηση με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη
  2. Νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας του
  3. Σχέδιο κάτοψης του ακινήτου
  4. Οικοδομική άδεια καθώς και
  5. Ενεργειακό πιστοποιητικό

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης (από 05-07-2022 έως 25-07-2022) στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή  και προφορική.

Πληροφορίες και τεύχη των όρων της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο του νομικού προσώπου τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 9.00 πμ – 12.00 μμ στην Διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» (οδός Πιερ ντε Βαμπέζ – Τηλέφωνο 2593024020)

 

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ  Δημαρωγός

ΖΑΦΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Συνημμένα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ