Δήμος Θάσου


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INITIATIVE FOR IMPROVING THE CAPACITY AND ACCESSIBILITY OF TOURISM DESTINATIONS IN THE CROSS BORDER AREA” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “DESTINATIONS FOR ALL”

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή  υπηρεσιών προβολής και διοργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια του έργου  “INITIATIVE FOR IMPROVING THE CAPACITY AND ACCESSIBILITY OF TOURISM DESTINATIONS IN THE CROSS BORDER AREA” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “DESTINATIONS FOR ALL”

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ INTERREG

ΤΕΧΝΙΚΕΣ INTERREG

ΠΕΡΙΛΗΨΗ INTERREG