Δήμος Θάσου


ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 9, 10, & 11-11-2021

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΝΠΔΔ  «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 9, 10 & 11-11-2021

Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»  του Δήμου Θάσου  στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί αναδιανομή νωπού κοτόπουλου, την  Τρίτη  9-11-2021, την Τετάρτη 10-11-2021 και την Πέμπτη 11-11-2021.

Επισημαίνεται ότι η διανομή  θα πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον και οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με τηλεφωνική κλήση για την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ τόσο του αιτούντα όσο και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής (από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π.) ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Επισημαίνεται ότι, πρέπει και οι δικαιούχοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.