Δήμος Θάσου


Δράση Προληπτικής Νοσηλευτικής «Μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης, οξυγόνου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων & ουρικού οξέως»

Ο Δήμος Θάσου, στα πλαίσια λειτουργίας της Κοινωνικής Δομής, διοργανώνει δράση προληπτικής νοσηλευτικής με τίτλο: «Μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης, οξυγόνου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων & ουρικού οξέως»

Οι μετρήσεις θα παρέχονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους.

Πρόγραμμα Μετρήσεων & Συνταγογραφήσεων :

 

ΠΑΝΑΓΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

19/7

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ     ΑΡΣΑΝΑΣ  

10.00-13.00

 

28/7

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΛΙΜΕΝΑΣ

 

ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ

 

 

10.00-13.00

 

21/7

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

    ΡΑΧΩΝΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

27/7

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

    ΠΡΙΝΟΣ       ΚΑΠΗ  

10.00-13.00

 

20/7

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

   ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  

10.00-13.00

 

25/7

 

ΤΡΙΤΗ

 

 ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

26/7

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

    ΜΑΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-1300

 

24/7

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-1300

 

18/7

 

ΤΡΙΤΗ

 

   ΠΟΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

17/7

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

31/7

 

ΔΕΥΤΕΡΑ