Δήμος Θάσου


Δράση Προληπτικής Νοσηλευτικής «Μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης, οξυγόνου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων & ουρικού οξέος» Μηνός Σεπτεμβρίου

Ο Δήμος Θάσου, στα πλαίσια λειτουργίας της Κοινωνικής Δομής, διοργανώνει δράση προληπτικής νοσηλευτικής με τίτλο: «Μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης, οξυγόνου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων & ουρικού οξέος»

Οι μετρήσεις θα παρέχονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους.

Πρόγραμμα Μετρήσεων & Συνταγογραφήσεων Σεπτεμβρίου 2023:

ΧΩΡΙΟ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ
 

ΠΑΝΑΓΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

6/9

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

ΠΟΤΑΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-1300

 

13/9 ΚΑΙ 27/9

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ     ΑΡΣΑΝΑΣ  

10.00-13.00

 

8/9 ΚΑΙ 22/9

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΛΙΜΕΝΑΣ

 

ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ

 

 

10.00-1300

 

1/9 ΚΑΙ15/9 ΚΑΙ29/9

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

    ΡΑΧΩΝΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

14/9 ΚΑΙ 28/9

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

    ΠΡΙΝΟΣ       ΚΑΠΗ  

10.00-13.00

 

7/9 ΚΑΙ 21/9

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

   ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  

10.00-13.00

 

5/9

 

ΤΡΙΤΗ

 

 ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

20/9

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

    ΜΑΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-1300

 

4/9 ΚΑΙ 18/9

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-1300

 

12/9 ΚΑΙ 26/9

 

ΤΡΙΤΗ

 

   ΠΟΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

11/9 ΚΑΙ 25/9

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

19/9

 

ΤΡΙΤΗ