Δήμος Θάσου


Δράση Προληπτικής Νοσηλευτικής «Μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης, οξυγόνου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων & ουρικού οξέος» Μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ,ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΟΞΥΓΟΝΟΥ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ,ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΧΩΡΙΟ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ
 

ΠΑΝΑΓΙΑ

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

10.00-13.00

 

17/1

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

ΠΟΤΑΜΙΑ

 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

10.00-1300

24/1  

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

ΛΙΜΕΝΑΣ

 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ

 

 

10.00-1300

 

 

19/1

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΡΑΧΩΝΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

18/1

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

ΠΡΙΝΟΣ ΚΑΠΗ  

10.00-13.00

 

26/1

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

16/1

 

ΤΡΙΤΗ

 

ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  

10.00-13.00

 

30/1

 

ΤΡΙΤΗ

ΜΑΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-1300

 

25/1

 

ΠΕΜΠΤΗ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-1300

 

29/1

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΟΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

23/1

 

ΤΡΙΤΗ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

22/1

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 10.00-13.00 31/1 ΤΕΤΑΡΤΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΧΩΡΙΟ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ
 

ΠΑΝΑΓΙΑ

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

10.00-13.00

 

14/2 ΚΑΙ28/2

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

ΠΟΤΑΜΙΑ

 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

10.00-1300

7/2 ΚΑΙ 21/2  

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

ΛΙΜΕΝΑΣ

 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ

 

 

10.00-1300

 

 

2/2 ΚΑΙ16/2

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΡΑΧΩΝΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

1/2 ΚΑΙ 22/2

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

ΠΡΙΝΟΣ ΚΑΠΗ  

10.00-13.00

 

9/2 ΚΑΙ 23/2

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

15/2

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  

10.00-13.00

 

13/2 ΚΑΙ27/2

 

ΤΡΙΤΗ

ΜΑΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-1300

 

8/2 ΚΑΙ 29/2

 

ΠΕΜΠΤΗ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-1300

 

12/2 ΚΑΙ 26/2

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΟΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

6/2

 

ΤΡΙΤΗ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

5/2 ΚΑΙ 19/2

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 10.00-13.00 20/2 ΤΡΙΤΗ