Δήμος Θάσου


Δράση Προληπτικής Νοσηλευτικής «Μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης, οξυγόνου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων & ουρικού οξέος» Μηνός Μαρτίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ,ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΟΞΥΓΟΝΟΥ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ,ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ

ΧΩΡΙΟ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ
 

ΠΑΝΑΓΙΑ

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

10.00-13.00

 

13/3 ΚΑΙ 27/3

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

ΠΟΤΑΜΙΑ

 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

10.00-13.00

6/3  

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

ΛΙΜΕΝΑΣ

 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ

 

 

10.00-13.00

 

 

1/3 ΚΑΙ 15/3

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΡΑΧΩΝΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

14/3  

ΠΕΜΠΤΗ

 

ΠΡΙΝΟΣ ΚΑΠΗ  

10.00-13.00

 

8/3 ΚΑΙ 29/3

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

7/3

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  

10.00-13.00

 

12/3

 

ΤΡΙΤΗ

ΜΑΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

28/3

 

ΠΕΜΠΤΗ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

11/3

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΟΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

5/3

 

ΤΡΙΤΗ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

4/3

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 10.00-13.00 26/3 ΤΡΙΤΗ