Δήμος Θάσου


Δράση Προληπτικής Νοσηλευτικής «Μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης, οξυγόνου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων & ουρικού οξέος» Μηνός Ιουνίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ,ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ,ΟΞΥΓΟΝΟΥ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ,

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ

ΧΩΡΙΟ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ
 

ΠΑΝΑΓΙΑ

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

10.00-13.00

 

5/6 ΚΑΙ 19/6

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

ΠΟΤΑΜΙΑ

 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

10.00-13.00

12/6  

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

ΛΙΜΕΝΑΣ

 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ

 

 

10.00-13.00

 

 

21/6

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΡΑΧΩΝΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

13/6 ΚΑΙ 27/6  

ΠΕΜΠΤΗ

 

ΠΡΙΝΟΣ ΚΑΠΗ  

10.00-13.00

 

14/6 ΚΑΙ 28/6

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

6/6

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  

10.00-13.00

 

11/6 ΚΑΙ 25/6

 

ΤΡΙΤΗ

ΜΑΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

20/6

 

ΠΕΜΠΤΗ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

3/6

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΟΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

4/6

 

ΤΡΙΤΗ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

10.00-13.00

 

17/6

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 10.00-13.00 18/6 ΤΡΙΤΗ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΑΡΣΑΝΑΣ 10.00-13.00 26/6 ΤΕΤΑΡΤΗ