Δήμος Θάσου


Δράση Προληπτικής Νοσηλευτικής «Μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης & οξυγόνου»

Ο Δήμος Θάσου, στα πλαίσια λειτουργίας της Κοινωνικής Δομής, διοργανώνει δράση προληπτικής νοσηλευτικής με τίτλο «Μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης & οξυγόνου»

Οι μετρήσεις θα παρέχονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους.

Πρόγραμμα Μετρήσεων:

 • Τρίτη, 28/06/2022 10:30 πμ στη Σκάλα Καλλιράχης στο Αγροτικό Ιατρείο
 • Τρίτη, 28/06/2022 12:00 μμ στη Σκάλα Μαριών  στο Δημοτικό Σχολείο
 • Τρίτη, 28/06/2022 1:30 μμ στα Λιμενάρια στο Αγροτικό Ιατρείο
 • Τετάρτη, 29/06/2022 11:00 πμ στη Παναγία στο Κοινοτικό Κατάστημα
 • Τετάρτη, 29/06/2022 12:15 μμ στη Ποταμιά (χωριό) στο Αγροτικό Ιατρείο
 • Τετάρτη, 29/06/2022 1:30 μμ στη Σκάλα Ποταμιά στον Αρσανά
 • Πέμπτη, 30/06/2022 11:00 πμ στον Πρίνο στο Κ.Α.Π.Η.
 • Πέμπτη, 30/06/2022 12:30 μμ στο Σωτήρος στο Κοινοτικό Κατάστημα
 • Παρασκευή, 01/07/2022 11:00 πμ στον Λιμένα στο Καλογερικό
 • Δευτέρα, 04/07/2022 11:00 πμ στον Θεολόγο στο Κοινοτικό Κατάστημα
 • Τρίτη, 05/07/2022 11:00 πμ στην Καλλιράχη (χωριό) στο Κοινοτικό Κατάστημα
 • Τρίτη, 05/07/2022 12:30 μμ στις Μαριές (χωριό) στο Αγροτικό Ιατρείο
 • Πέμπτη, 07/07/2022 11:00 πμ στο Ραχώνι στο Αγροτικό Ιατρείο
 • Πέμπτη, 07/07/2022 11:30 πμ στον Άγιο Γεώργιο στο καφενείο «Κιοσσές»

Οι μετρήσεις θα επαναλαμβάνονται κάθε  15 ημέρες