Δήμος Θάσου


Εγγραφή της ΔΗ.Κ.Ε.Θ στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Κατόπιν ενεργειών του Δημάρχου Θάσου και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου (ΔΗ.Κ.Ε.Θ), ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγγραφή της ΔΗ.Κ.Ε.Θ στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με Αριθμό Μητρώου: 17819.

Η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης ή και παροχής αιγίδας για δράσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2021, καθώς σε λοιπές ειδικευμένες προσκλήσεις ενδιαφέροντος που εκδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού με δικαιούχους του εγγεγραμμένους Πολιτιστικούς Φορείς.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης και ο Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Θ κ. Γεώργιος Κουτσουμανής δήλωσαν:

«Παραλάβαμε τη ΔΗ.Κ.Ε.Θ με μηδέν ταμείο και πάνω από 30.000 ευρώ οφειλές.

Δημιουργήσαμε την παιδική θεατρική ομάδα, συνεργαζόμαστε, με καθαρούς όρους με όλους τους συλλόγους και συνεχίζουμε την προσπάθεια μας.

Έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που εργάζονται με τη ψυχή τους για μια συνεχή πολιτιστική παρουσία. Η Πανδημία του COVID19 μπορεί να «πάγωσε» τις δια φυσικής παρουσίας πολιτιστικές εκδηλώσεις όμως η φλόγα της διάθεσής μας για προσφορά δε σβήνει».