Δήμος Θάσου


Εκδηλώσεις στο Κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area” και ακρωνύμιο “Destinations for all”