Δήμος Θάσου


ΕΛΣΤΑΤ: Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού Κατοικιών 2021, επανενερνοποίηση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων τομεαρχών

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. ΓΔ2-762/26-07-2021 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για το Δήμο Θάσου δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός αιτήσεων υποψηφίων τομεαρχών για την Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού Κατοικιών 2021, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται κενές θέσεις (15 στον αριθμό).

Εκ τούτου, η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί στην επανενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τον Δήμο της Θάσου, από την 15η ώρα της 26ης Ιουλίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 1ης Αυγούστου 2021, σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία έχει προβλεφθεί η επανάληψη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων υποψήφιων τομεαρχών.

Υπενθυμίζεται ότι, οι αιτήσεις υποβάλλονται στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή (Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Τομεαρχών), που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.statistics.gr/2021-census-pop-hous-enum