Δήμος Θάσου


Ενημέρωση για την έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) και του Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ) για τις περιοχές του δικτύου Nature 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (2η ομάδα περιοχών)

Ενημερώνουμε τους φορείς, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους συλλόγους και τους κατοίκους της Θάσου ότι έχει αναρτηθεί στον δημόσιο ιστότοπο διαβούλευσης https://ypen.gov.gr/diavouleusi/, που έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί κεντρικά από το ΥΠΕΝ, η μελέτη: «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», που αφορά μεταξύ άλλων και σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές της ΠΕ Θάσου.

Έναρξη της διαβούλευσης στις 04/10/2022 και ολοκλήρωση στις 04/11/2022.

Με την ανωτέρω μελέτη αφενός προτείνεται η οριοθέτηση ζωνών προστασίας εντός των προστατευόμενων περιοχών, αφετέρου παρατίθενται οι προτεινόμενες ειδικές χρήσεις γης ή και υπο-χρήσεις που επιτρέπονται ανά πολύγωνο ζώνης των Προστατευόμενων Περιοχών.

Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας που θα έχει η θεσμοθέτηση των προβλεπόμενων από την ανωτέρω μελέτη ρυθμίσεων και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στο σχέδιο διαχείρισης των περιοχών αυτών (επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης ή και υπο-χρήσεις), σας προτρέπουμε να λάβετε γνώση του περιεχόμενου που έχει αναρτηθεί και να προβείτε, συμμετέχοντας στην ανωτέρω διαβούλευση, στις αναγκαίες κατά τη γνώμη σας παρατηρήσεις.

Ο Δήμος της Θάσου ήδη μελετά διεξοδικά το περιεχόμενο της μελέτης και είναι στη διάθεση φορέων, επαγγελματικών οργανώσεων και συλλόγων της Θάσου για ζητήματα που κρίνουν απαραίτητο ότι πρέπει να τύχουν συλλογικής υποστήριξης ή/και διεκδίκησης.

 

Ιστότοπος διαβούλευσης ΥΠΕΝ: https://ypen.gov.gr/diavouleusi/