Δήμος Θάσου


Εξυπηρέτηση Κοινού από το Δήμο Θάσου και από τα ΚΕΠ του Δήμου Θάσου μόνο με ραντεβού

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει ότι, κατόπιν των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του covid-19, η εξυπηρέτηση των δημοτών από τις υπηρεσίες του Δήμου Θάσου και τα ΚΕΠ του Δήμου Θάσου θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

Σε ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, όπου απαιτείται φυσική παρουσία, η εξυπηρέτηση θα γίνεται υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

 

Δήμος Θάσου

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2593350100, 2593023918

Email: dimos@thassos.gr

 

Κέντρο Κοινότητας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2593350132

Email: kkdthassou@hotmail.com

 

ΚΕΠ Θάσου (Λιμένας)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2593023667

E-mail: d.thasou@kep.gov.gr  

 

ΚΕΠ Λιμεναρίων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2593053508

E-mail: d.thasoup@kep.gov.gr