Δήμος Θάσου


Επαναπροκήρυξη κατόπιν άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΛΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ» (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ)

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την επαναπροκήρυξη κατόπιν άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΛΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ» (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ_ΜΕ_ΨΗΦΙΑΚΗ_ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Αρ. Συστήματο Διαγωνισμού: 172602