Δήμος Θάσου


Επιβαρυμένη ατμόσφαιρα στη Θάσο από πυρκαγιές σε περιοχές της Θράκης

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Θάσου ότι η επιβαρυμένη ατμόσφαιρα στη Θάσο είναι αποτέλεσμα των πυρκαγιών που εξελίσσονται αυτή τη χρονική στιγμή σε περιοχές της Θράκης.

Δεν υπάρχει κάποια πυρκαγιά στο νησί της Θάσου.