Δήμος Θάσου


Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων, Εκκλησιαστικών Ενοριών και Αθλητικών Σωματείων – Συλλόγων της Θάσου

Στη σημερινή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, υπερψηφίσθηκε η πρόταση της Διοίκησης του Δήμου για την Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων, Εκκλησιαστικών Ενοριών και Αθλητικών Σωματείων – Συλλόγων της Θάσου με το ποσό των 500€ και ειδικότερα αποφασίσθηκε:

Η έγκριση της επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων, Εκκλησιαστικών Ενοριών και Αθλητικών Σωματείων – Συλλόγων της Θάσου με το ποσό των 500€ για κάθε έναν από τους ανωτέρω φορείς. Η επιχορήγηση θα αποδίδεται στους εκάστοτε ανωτέρω και μόνο ενδιαφερόμενους κατά περίπτωση μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου, η οποία εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν κατάθεσης σχετικής αίτησής του κάθε ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου εισηγείται την έγκριση ή μη της επιχορήγησης του κάθε ενδιαφερόμενου στην Οικονομική Επιτροπή, μετά από έλεγχο της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Μετά από αρκετά έτη ο Δήμος Θάσου έχει την οικονομική δυνατότητα το τρέχον έτος να επιχορηγήσει Πολιτιστικούς Συλλόγους, Εκκλησιαστικές Ενορίες και Αθλητικά Σωματεία – Συλλόγους της Θάσου με τους νόμιμους όρους και προϋποθέσεις».