Δήμος Θάσου


Ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων Covid-19 στη Θάσο

Κατόπιν αναφορών πολίτων σχετικά με τον ημερήσιο αριθμό θετικών κρουσμάτων Covid-19 στη Θάσο, μετά από επίσημη ενημέρωσή μας, που ζητήθηκε εγγράφως από το Δήμο Θάσου, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια είναι υποχρεωμένα, είτε άμεσα να δηλώνουν μόνα τους τα θετικά κρούσματα στο εθνικό μητρώο Covid-19, είτε αυτό γίνεται μέσω του Κέντρου Υγείας Πρίνου, που στη συνέχεια τα καταχωρεί στο Εθνικό μητρώο Covid-19.

Επίσης, όπως επίσημα μας αναφέρθηκε, ορισμένοι ιδιώτες γιατροί διαθέτουν φορητά rapid tests που τα διενεργούν στους ασθενείς τους και είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τον ΕΟΔΥ για τα θετικά αποτελέσματα.

Ο συνολικός αριθμός θετικών κρουσμάτων που ανακοινώνεται στην ημερήσια έκθεση του ΕΟΔΥ για την ΠΕ Θάσου, αντιστοιχεί στα δηλωθέντα θετικά κρούσματα από το Κέντρο Υγείας Πρίνου, την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ στη Θάσο, τα ιδιωτικά εργαστήρια (διά του Κέντρου Υγείας Πρίνου) και των ευρημάτων ιδιωτών γιατρών.

Το Κέντρο Υγείας Πρίνου Θάσου γνωρίζει καθημερινά τον αριθμό των θετικών κρουσμάτων που βρέθηκαν στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, είτε δηλώθηκαν σε αυτό από τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα αποτελέσματα των ελέγχων της κινητής μονάδας του ΕΟΔΥ στην Θάσο.

Σε περίπτωση που ης ως άνω διαδικασία δεν ακολουθείται από τους έχοντες την ευθύνη, δεν είναι δυνατόν κανείς να γνωρίζει τον αριθμό αυτό.