Δήμος Θάσου


Ημερίδα: “Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση: Από την ιδέα στην πράξη”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΑΣΟΣ », Δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζηεμμανουήλ σάς προσκαλεί στην ημερίδα με θέμα: «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση: Από την ιδέα στην πράξη» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3:  Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 στις 18:00 στο Καλογερικό κτίριο στον Λιμένα

imerida

Add a comment

You must be logged in to comment.