Δήμος Θάσου


Ισολογισμός του Δήμου Θάσου για το οικονομικό έτος 2020

Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τον Ισολογισμό του Δήμου Θάσου που αφορά στο οικονομικό έτος 2020.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (6ΙΥΚΩΡΔ-ΩΕ2)