Δήμος Θάσου


Ισολογισμός του Δήμου Θάσου για το οικονομικό έτος 2019

Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τον Ισολογισμό του Δήμου Θάσου που αφορά στο οικονομικό έτος2019.

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 (64Α0ΩΡΔ-ΣΦ5)