Δήμος Θάσου


Ισολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου” που αφορά στα οικονομικά έτη 2012-2018

‘Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τον ισολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου” που αφορά στα οικονομικά έτη 2012-2018:

  1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
  2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
  3. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
  4. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
  5. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
  6. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
  7. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018