Δήμος Θάσου


Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α΄ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θάσου

Απόφαση 75/2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ” με θέμα:

Add a comment

You must be logged in to comment.