Δήμος Θάσου


Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Γ΄ Κ.Α.Π.Η. της Δημοτικής Κοινότητας Πρίνου του Δήμου Θάσου

Απόφαση 76/2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ” με θέμα:

Add a comment

You must be logged in to comment.