Δήμος Θάσου


Καμία άδεια από το Δήμο Θάσου για την τοποθέτηση πάγκων μικροπωλητών στο πλαίσιο των τοπικών θρησκευτικών εορτών

Ο Δήμος Θάσου, ανακοινώνει ότι για λόγους περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και προστασίας της Δημόσιας Υγείας, δεν θα δοθούν άδειες για την τοποθέτηση πάγκων μικροπωλητών στο πλαίσιο των τοπικών θρησκευτικών εορτών στη Θάσο.