Δήμος Θάσου


ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

  • Τις διατάξεις τέταρτου εδ. Της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/21(ΦΕΚ Α’207) «περί συγκρότησης επιτροπής καταγραφής πωλητών που δραστηριοποιούνται σε λαϊκή αγορά και κατάταξης αυτών σε όσους δραστηριοποιούνται σε αυτή με ή χωρίς διοικητική πράξη και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς βελτίωση θέσης των πρώτων εξ αυτών».
  • Την υπ.αρ.15/9084/30-03-2022 απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού πενταμελούς επιτροπής του Ν.4849/2021 για τις λαϊκές αγορές».

 

Σε εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/21, ο Δήμος Θάσου και η οριζόμενη επιτροπή με την υπ.αρ.15/9084/30-03-2022 απόφαση Δημάρχου, καταγράψαμε τους δραστηριοποιούμενους στη λαϊκή αγορά του Πρίνου Θάσου πωλητές και παραγωγούς, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε αυτήν προκειμένου να προβούν στη διαδικασία βελτίωσης θέσης ή απόδοσης θέσης κατά περίπτωση μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Κατόπιν αναζήτησης και μελέτης των αρχείων της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (Τμήμα Αδειοδοτήσεων), καθώς και των φακέλων των πωλητών που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά του Πρίνου Θάσου, η επιτροπή κατέληξε στη διαπίστωση ότι οι δραστηριοποιούμενοι στη λαϊκή του Δήμου Θάσου είναι τοποθετημένοι χωρίς διοικητική πράξη.

Οι δραστηριοποιούμενοι στη λαϊκή αγορά Πρίνου Θάσου καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα δραστηριοποιημένων πωλητών (παραγωγών  και επαγγελματιών). Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, οποιοσδήποτε πωλητής έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά του παρακάτω πίνακα στο γραφείο του τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου Θάσου, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα εντός του χρόνου αυτού.

Μετά το πέρας της επεξεργασίας των ενστάσεων θα κληθούν οι επιθυμούντες για βελτίωση θέσης να προσέλθουν για την υποβολή αίτησης.

 

 

  ΑΡ/ΘΕΣΗΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤ/ΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Πλευρά Σχολείου έως είσοδο 1 Χρόνης Απόστολος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 485/1998                             ΔΕΥΤΕΡΑ
2 Δαμνιανίδης Γρηγόρης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 665/2014
3 Ανδρεάδης Πρόδρομος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 450/1996
4 Τσιτσιλικάκης Χρήστος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 508/1999
5 Χατζηβασιλειάδης Βασίλειος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 297/2020
6 Χατζηβασιλειάδης Σάββας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 324/1993
7 Μηνάογλου Μηνάς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 294/1996
8 Κοντού Χρυσοβαλάντω ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 657/2008
9 Κάκαλης Ιωάννης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 478/1998
10 Μουστάκα – Σταματίου Αικατερίνη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 624/2006
11 Κατσίνη Δέσποινα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 445/1996
Πλευρά Σχολείου μετά από είσοδο 12 Μαυροθαλασσίτου Ειρήνη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 38181/2013
13 Στουπιάδης Σταύρος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 582/2002
14 Στουπιάδης Αναστάσιος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 388/1994
15 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  
16 Ντατίδου Ελλάδα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 630/2006
17 Μάσαλα Ελένη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 437/1996
Είσοδος Παιδικής  Χαράς 18 Κερίδης Γεώργιος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 637/2006
19 Μουχσιάδου Ρίτα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 33/2015
20 Τσιλικίδης Αναστάσιος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 414/1995
Πάρκινγκ 21 Καλαϊτζίδου Δέσποινα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 570/2001
22 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  
23 Σαρμαζανίδου Έριδα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 634/2006
24 Παπαδοπούλου Δέσποινα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 394/1995
25 Λύτρας Σωτήριος(λουλούδια) ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 410/2000
26 Χρυσουλίδου Ταμάρα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 430/1996
27 Μαγνησιώτης Άγγελος ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 451/2002
28 Παππαγιάννης Σταύρος ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 42/1991
29 Λόλακας Χρυσάφης ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 43058/2016
30 Τζίνη Αναστασία ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 7/2019
Κέντρο πλατείας Βρύση 31 Σαλπιγκτής Χρήστος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 662/2009
32 Γεννετίδου Νίκη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 1/2014
33 Δημητρακές Παναγιώτης ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 624/2010
34 Καγιάς Γρηγόρης ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 590/2009
35 Μωυσιάδου Ελένη ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 272/1996
36 Φλωροκάπη Παναγιώτα ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 89/2015
37 Λούπας Στυλιανός ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 02/2017
38 Χρόνης Νικόλαος ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 449/2002
39 Nikolic Vesna ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 4663/2013
40 Κυρίτσογλου Αναστασία  ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 11871/2014
41 Μακέδου Ιωάννα ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 556/2007
42 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  
Πλευρά Μαγκαφίνη έως Βαή ηλεκτρ 43 Στρατήγενα Ελένη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 297/1996
44 Μπαλτσερέκ Βιολέττα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 466/1997
45 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
46 Ντουμπαρατζής Αθανάσιος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 361/1994
47 Βουνιόζος Βασίλειος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 538/2000
48 Μαρουλάς Γεώργιος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 572/2001
49 Κούρτης Απόστολος ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 326/2018
50 Μπάτζου Χριστίνα ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 510/2000
51 Κοντού Γεωργία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 521/1999
52 Μπουλούτα Χαρίκλεια ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 591/2002
53 Ξενίδου Ιουλιέτα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 565/2002
Από Βαή έως ύψος παιδικής Χαράς 54 Κακατόλη Ζωή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 409/1995
55 Σφουγγάρης Ελευθέριος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 311/1992
56 Κάκαλης Πέτρος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 362/1994
57 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  
58 Γεωργιάδης Χρήστος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 640/2007
59 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ  
60 Καζαζίδης Κων/νος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 455/1997
61 Παναγιωτίδης Γεώργιος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 506/1999
62 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ  
63 Τσαχίδης Διονύσης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 587/2002
64 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ  
65 Μπαχαράκης Πέτρος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 597/2003
Απέναντι από την Εκκλησία 66 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ  
67 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ  
68 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ  
69 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ  
70 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ  
71 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ  
72 Καλαϊτζίδης Γεώργιος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 167/2015
73 Φυλλίδης Γεώργιος (Ζωή) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 520/1999
74 Τόκα Λαμπρινή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 576/2002
75 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΣΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΦΚΑ ΕΙΔΗ 623/2006
76 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ  
77 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ  
78 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ  

ΘΑΣΟΣ  20/02/2023

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ:

 

  1. Στρατηγέντας Σωτήριος(Αντιδήμαρχος)
  1. Τσολάκης Σταύρος(Αντιδήμαρχος)
  1. Γιάντσος Ευάγγελος (Πρόεδρος Κοινότητας Πρίνου)
  1. Βουνιόζος Βασίλειος(Εκπρόσωπος Εμπόρων λαϊκής αγοράς)
  1. Μαυρουδάκης Γεώργιος (Εκπρόσωπος Παραγωγών λαϊκής αγοράς)

 

 

5460_31-03-2023 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ