Δήμος Θάσου


ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – Δωρεάν Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ο Δήμος Θάσου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) έχουν θέσει σε λειτουργία το ΚΔΒΜ Δήμου Θάσου.

 

Τα Κ.Δ.Β.Μ., ως μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων και υποσύστημα της δια βίου μάθησης, στοχεύουν -ως προς τους εκπαιδευομένους τους- στα εξής:

  • Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση
  • Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών
  • Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση
  • Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης
  • Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες
  • Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού
  • Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη
  • Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού
  • Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων

 

Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα  Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους  ενήλικες,  άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Οι αιτήσεις για δήλωση συμμετοχής στα προγράμματα θα γίνονται δεκτές καθημερινά 8:00 με 14:00, στο ΚΔΒΜ Θάσου από την κ. Νικολαίδου Κωνσταντίνα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2593350139, 2593350100

Fax.: 2593023470

Οι ημέρες και ώρες υλοποίησης των μαθημάτων θα ανακοινωθούν μετά τη συμπλήρωση των τμημάτων

dia_viou

Add a comment

You must be logged in to comment.