Δήμος Θάσου


Λειτουργία του Δήμου Θάσου με προσωπικό ασφαλείας μέχρι την 12η βραδινή στις 06-08-2021

Ενημερώνουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες της Θάσου ότι, κατόπιν έκδοσης της από 05-08-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 138/Α/05-08-2021) «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, με απόφαση του Δημάρχου Θάσου κ. Ελευθέριου Κυριακίδη ο Δήμος της Θάσου σήμερα 06-08-2021, θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας μέχρι την 12η βραδινή (23:59).

Παρακαλούμε τους πολίτες όπως επικοινωνούν στα κατωτέρω τηλέφωνα αποκλειστικά και μόνο για έκτακτα ζητήματα αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιάς.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2593350100, 2593023918

Γραφείο Δημάρχου Θάσου: 2593350112