Δήμος Θάσου


Μεταφορά μαθητών της Θάσου

Κατόπιν εύλογων διαμαρτυριών γονέων μαθητών της Θάσου για την μεταφορά των μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες τους ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

Ουδέποτε η μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από και προς τις σχολικές μονάδες γινόταν από τον Δήμο Θάσου αφού δεν ήταν υποχρέωση της δημοτικής αρχής.

Η μίσθωση μεταφορικών μέσων για την μεταφορά των μαθητών ήταν και είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας η οποία χρηματοδοτείται με συγκεκριμένους πόρους αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.