Δήμος Θάσου


Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου απαγορεύεται η κυκλοφορία στο σύνολο των δασικών εκτάσεων της Θάσου λόγω κίνδυνου πυρκαγιάς από 06 έως 09-08-2021

Ενημερώνουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες της Θάσου ότι, σύμφωνα με την από 05-08-2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 138/Α/05-08-2021) με ισχύ από την έκδοσή της μέχρι 09-08-2021 και ώρα 06:00πμ:

Άρθρο πρώτο

Απαγορεύσεις που αφορούν δάση, προστατευόμενες περιοχές και άλση

  1.  Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε (α) περιοχές NATURA, (β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών.
  2. Για κάθε παράβαση της παρ. 1 επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου τρίτου διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

Άρθρο δεύτερο

Απαγόρευση υπαίθριων δραστηριοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

  1. Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας, κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).
  2. Για κάθε παράβαση της παρ. 1, μη θιγομένων τυχόν ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου τρίτου διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της ανωτέρω ΠΝΠ:

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου του πρώτου και του δεύτερου άρθρου είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

 

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση που επικρατεί στη Χώρα μας από τις δασικές πυρκαγιές. Η Θάσος, ο τόπος μας, είναι ένας πανέμορφος και δασωμένος τόπος. Όλοι μας γνωρίζουμε τον κίνδυνο. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ο κάθε ένας από την θέση του, ας προστατέψουμε τον τόπο μας και να ξεπεράσουμε τη δύσκολη αυτή κατάσταση.

Καλώ όλους τους πολίτες της Θάσου σε επαγρύπνηση».