Δήμος Θάσου


Μη λειτουργία του ΚΕΠ Λιμένα & και του Ληξιαρχείου Θάσου στις 01-04-2024

Ενημερώνουμε ότι το ΚΕΠ Λιμένα & και το Ληξιαρχείο Θάσου δεν θα λειτουργήσουν την Δευτέρα 1 Απριλίου 2024, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Για την εξυπηρέτησή τους οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ Λιμεναρίων (τηλ. 2593053508).