Δήμος Θάσου


Μη λειτουργία του τηλεφώνου του ΚΕΠ Λιμεναρίων λόγω τεχνικού προβλήματος

Ενημερώνουμε ότι η τηλεφωνική γραμμή του ΚΕΠ Λιμεναρίων 2593053508 δεν λειτουργεί λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος στην ευρύτερη περιοχή.

Το ΚΕΠ Λιμεναρίων λειτουργεί κανονικά από τις 07:30 έως 15:00.

Το email d.thasoup@kep.gov.gr του ΚΕΠ Λιμεναρίων λειτουργεί κανονικά.

Για τηλεφωνικές πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ Λιμένα (τηλ.2593023664 και 2593023667).