Δήμος Θάσου


Νομικά Πρόσωπα Δήμου Θάσου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. – ΑΡΘ. 103  Ν.3852/2010 ΝΙΚΗΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΜΑΝΟΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ 2593 3 50133
“ΔΗ.Κ.Ε.Θ.” Ν.Π.Ι.Δ. – ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 2593 0 23667
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. – ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2593 0 22311
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΘΑΣΟΣ Α.Ε.” ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΓΙΩΤΑ 2593 0 61207
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΠΔΔ  – ΑΡΘ. 103  Ν.3852/2010 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΒΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΘΩΜΑΗ 2593 3 50152
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΠΔΔ – ΑΡΘ. 103  Ν.3852/2010 ΣΟΦΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΒΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΛΚΑ ΑΝΝΑ/ΧΑΛΚΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 2593 3 50149/ 50170
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Ν.Π.Ι.Δ. – ΔΕΥΑ ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2593 0 24025

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. – ΑΡΘ. 103  Ν.3852/2010 ΝΙΚΗΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΜΑΝΟΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ 2593 3 50133
“ΔΗ.Κ.Ε.Θ.” Ν.Π.Ι.Δ. – ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 2593 0 23667
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. – ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2593 0 22311
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΘΑΣΟΣ Α.Ε.” ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΓΙΩΤΑ 2593 0 61207
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΠΔΔ  – ΑΡΘ. 103  Ν.3852/2010 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΒΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΘΩΜΑΗ 2593 3 50152
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΠΔΔ – ΑΡΘ. 103  Ν.3852/2010 ΣΟΦΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΒΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΛΚΑ ΑΝΝΑ/ΧΑΛΚΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 2593 3 50149/ 50170
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Ν.Π.Ι.Δ. – ΔΕΥΑ ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2593 0 24025