Δήμος Θάσου


Ορισμός νέων Αντιδημάρχων Τουρισμού και Αθλητισμού, Πολιτισμού, Παιδείας, και Νέας Γενιάς στο Δήμο Θάσου

Με την υπ. αριθμ. 9/2383/31-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΞ6ΩΡΔ-4ΤΣ) Απόφαση του Δημάρχου Θάσου κ. Ελευθέριου Κυριακίδη, ορίζονται δύο νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Θάσου με θητεία από 01/02/2022 μέχρι 31/12/2023.

Ειδικότερα:

α) Ορίζεται ο κ. Τσουλκάνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ως Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες σε θέματα αθλητισμού, πολιτισμού, παιδείας, νέας γενιάς και πολιτικών ισότητας των φύλων.

β) Ορίζεται ο κ. Μαριός Δημήτριος του Φιλίππου, ως Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Παρά τη μεγάλη απραξία του χθες και τη δυσμενή συγκυρία, η Θάσος συνεχίζει δυναμική πορεία ανάπτυξης στον Τομέα της Τουριστικής της Βιομηχανίας.

Είναι κοινή πεποίθηση ότι ο Τουρισμός είναι κάτι παραπάνω από μία σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Είναι βασικός πυλώνας της Οικονομίας μας και δυναμικός μοχλός ανάπτυξης. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη Διοίκηση του Δήμου θέσαμε τον Τουρισμό στο κέντρο της Στρατηγικής μας για την Ανάπτυξη του τόπου μας. Στόχος μας είναι η πολυμορφία του τουριστικού προϊόντος και η στόχευση πολλών και διαφορετικών αγορών, εφαρμόζοντας σύγχρονη στρατηγική επικοινωνίας για την προβολή του Νησιού μας αλλά και η στενή και συνεχής συνεργασία με τους επαγγελματίες του τουρισμού.

Ο Πολιτισμός, από την άλλη, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Τουρισμού ενώ ο Αθλητισμός είναι αδιαμφησβήτητα συνδεδεμένος με τον Πολιτισμό. Οφείλουμε όλοι να κοιτάμε μπροστά και να συνεργαζόμαστε προς όφελος των παιδιών μας.

Έχουμε, ωστόσο, να κάνουμε πολλά ακόμη. Η στρατηγική μας είναι σταθερή και αποδεσμευμένη από δόγματα και αγκυλώσεις. Και η στρατηγική αυτή δεν εγκαταλείπεται, δεν ανακόπτεται, δεν αναστέλλεται».