Δήμος Θάσου


Ορισμός υπαλλήλων για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των κοινοτήτων

Μπορείτε να αναγνώσετε παρακάτω την Απόφαση ορισμού υπαλλήλων για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των κοινοτήτων:

πόφαση ορισμού υπαλλήλων για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των κοινοτήτων (6ΑΔΔΩΡΔ-85Ξ)