Δήμος Θάσου


Ο Δήμαρχος Θάσου για την ανακοίνωση της Δημοτικής Θασιακής Κίνησης – Πάμε Μαζί

Σχετικά με την ανακοίνωση της Δημοτικής Θασιακής Κίνησης – Πάμε Μαζί με θέμα: Άκυρη η απόφαση της Διοίκησης Κυριακίδη για ηλεκτροδότηση λατομείου με την κοπή Μαύρης Πεύκης», ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε τα εξής:

«Θα θέλαμε να θυμίσουμε στον κ. Θεοδωρίδη:

Α) Την από 02-02-2021 ανακοίνωσή του «Σταματήστε το έγκλημα που διαπράττεται στη Θάσο!», που εξέδωσε ο ίδιος με αφορμή όπως ο ίδιος ανέφερε: «τις διαμαρτυρίες και καταγγελίες φορέων και κατοίκων του νησιού μας, που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την κοπή δέντρων Μαύρης Πεύκης του δάσους της Θάσου».

Β) Ότι η υπ. αριθμ. 166/2020 (ΑΔΑ: 6539ΩΡΔ-ΦΑΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου “Περί έγκρισης ή μη έκτακτης κάρπωσης για την κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου διανομής στην περιοχή κεραιών ΟΤΕ – TV στο Υψάριο έως το λατομείο της «Φυσικοί λίθοι ΙΚΕ», αφορούσε α) την έγκριση εκτέλεσης της έκτακτης κάρπωσης, για την κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου διανομής στη περιοχή κεραιών ΟΤΕ – ΤΥ στο Υψάριο έως το λατομείο της «Φυσικοί λίθοι ΙΚΕ» και β) τον τρόπο διάθεσης των δασικών προϊόντων, σε συνέχεια σχετικού εγγράφου του Δασαρχείου Θάσου.

Γ) Την από 04-02-2021 ανακοίνωση του Δήμου Θάσου σε συνέχεια της ανακοίνωσης του δημοτικού συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Χατζηεμμανουήλ με θέμα: «κοπή δέντρων … για την ηλεκτροδότηση λατομείου στη Θάσο», όπου αναφέραμε: «Διασαφηνίζουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι για την επέκταση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για τη συγκεκριμένη επιχείρηση μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απολύτως εργασία στο δημοτικό δάσος, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες διαδικασίες από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για την εκτέλεση των εργασιών. Συνεπώς, αναληθώς αυτό προβάλλεται, από διαφόρους, παραπληροφορώντας τους πολίτες της Θάσου».

Ενημερώνουμε τον κ. Θεοδωρίδη ότι η διαδικασία που ακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές είναι η κάθε φορά προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία που συνοπτικά και απλοποιημένα έχει ως εξής: α) οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος αιτείται ηλεκτροδότηση από το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, β) ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε κρίνει αν θα ηλεκτροδοτήσει την εταιρεία και πως, καθώς και αν θα προχωρήσει στην επέκταση του υφιστάμενου δικτύου του, γ)συντάσσετε σχετική μελέτη από το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε που υποβάλλεται στο Δασαρχείο όταν το δίκτυο διέρχεται από δασική έκταση, δ)το Δασαρχείο στην συνέχεια αιτείται από το Δήμο έγκριση έκτακτης κάρπωσης και τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων, όταν πρόκειται για Δημοτική Δασική Έκταση και στην συνέχεια προχωρεί τις διαδικασίες με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για την έκκριση της άδειας επέμβασης και τις λοιπές διαδικασίες της αδειοδότησης.

Εφόσον ασκείτε κ. Θεοδωρίδη εποικοδομητική κριτική στη Διοίκηση του Δήμου προς όφελος των πολιτών βάσει σωστής πληροφόρησης και εξονυχιστικής έρευνας σας προκαλούμε όπως απαντήσετε δημοσίως στα κάτωθι ερωτήματα:

1). Υπάρχει απόφαση αρμοδίου οργάνου που να ακυρώνει την υπ. αριθμ. 166/2020 (ΑΔΑ: 6539ΩΡΔ-ΦΑΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου ή ΟΧΙ?

2). Το με αριθμό πρωτοκόλλου 33443/06-04-2021 έγγραφο που επικαλείσθε απευθύνεται στην αξιότιμη κα. Βουλευτή ή ΟΧΙ?

3). Από ποιο έγγραφο Δημόσιας Υπηρεσίας προκύπτει βλάβη ή ζημία στον τόπο μας, όπως αναφέρετε στην ανακοίνωση σας?

4). Μπορείτε να δημοσιεύσετε το με αριθμό πρωτοκόλλου 33443/06-04-2021 έγγραφο, ώστε οι πολίτες της Θάσου να πληροφορηθούν για το σύνολο της απαντήσεως της εν λόγω Υπηρεσίας?

5). Ως παράταξη, που ενδιαφέρεστε για την ενημέρωση των πολιτών αλλά και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας, έχετε προσφύγει αρμοδίως κατά της επίμαχης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ή ΟΧΙ?».