Δήμος Θάσου


Ο Δήμαρχος Θάσου για την ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Θάσου για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Λιμένα Θάσου

Αναφορικά με την πρόσφατη ερώτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου της Λαϊκής Συσπείρωσης Θάσου για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Λιμένα Θάσου, ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε τα εξής:

«Εφόσον έχει επιλεγεί συνειδητά από την συγκεκριμένη παράταξη η δημοσιοποίηση ερωτήσεων για μελλοντικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου και προς αποκατάσταση της αλήθειας, γνωρίζουμε προς τους πολίτες της Θάσου τα κάτωθι:

Ουδεμία ολοκληρωμένη μελέτη εκπονήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Λιμένα.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου, διά των εκπροσώπων της στο Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου, ενώ θέτει την συγκεκριμένη ερώτηση παράλληλα γνωρίζει ότι η μόνη προσπάθεια για την σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών για Βρεφονηπιακό και Παιδικό Σταθμό στο Λιμένα Θάσου έχει δρομολογηθεί από την παρούσα Δημοτική Αρχή, διά της συνάψεως σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε για την εκπόνησή τους.

Οφείλουν να γνωρίζουν, εφόσον ενδιαφέρονται πραγματικά, ότι με την υπ. αριθμ. 39/28-02-2023 (ΑΔΑ: 9ΚΒΕΩΡΔ-8Υ0) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, την οποία και ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΑΝ ΟΛΟΙ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Θάσου με την παρατήρηση μάλιστα να ενταχθούν στη προγραμματική σύμβαση και οι παιδικοί σταθμοί Λιμεναρίων και Πρίνου, ότι εγκρίθηκε το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Θάσου και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε για την εκπόνηση των μελετών που αφορούν τα έργα:

  • ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Παρά ταύτα, για λόγους που αγνοούμε, συνεχίζουν να ρωτούν σε χρονικό διάστημα μόλις 2 μηνών αν η παρούσα Διοίκηση του Δήμου Θάσου θα προχωρήσει στην εκπόνηση νέας μελέτης και αν έχει βάλει χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης και υλοποίησης για το εν λόγω έργο.

Δεν είναι δυνατόν ως Διοίκηση του Δήμου να γνωρίζουμε αν το ξέχασαν… ή αν στην προσπάθειά τους να επιδείξουν προεκλογικά το ενδιαφέρον τους, ρωτούν και θέτουν δημόσια ερωτήσεις για ζητήματα και προβλήματα, για τα οποία μάλιστα ήδη γνωρίζουν τις απαντήσεις ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, με διαρκή παρουσία στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ως Διοίκηση του Δήμου Θάσου, που εργάζεται καθημερινά και στην πράξη, δεν θα επιτρέψουμε την παραπληροφόρηση και τη διάδοση της αναλήθειας.

Ως Διοίκηση του Δήμου Θάσου θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους πολίτες της Θάσου για την αλήθεια, ώστε να μπορούν να κρίνουν».