Δήμος Θάσου


Ο Δήμαρχος Θάσου για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την ανάπτυξη της Θράκης

Ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης σχετικά με τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την ανάπτυξη της Θράκης, δήλωσε:

«Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποτελεί ενιαία διοικητική ενότητα αποτελούμενη από έξι (6) Περιφερειακές Ενότητες, ενώ από την συγκρότησή της εκτείνεται σε δύο γεωγραφικά διαμερίσματα, της Θράκης και της Μακεδονίας.

Εκφράζουμε την πεποίθησή μας ότι οποιαδήποτε ενέργεια – -παρέμβαση οδηγεί στην αύξηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων δεν οδηγεί στην ανάπτυξη και την πρόοδο και γι αυτό δε μας βρίσκει σύμφωνους.

Θεωρούμε ότι όλες οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, πρέπει να αφορούν συγκροτημένες ενιαίες διοικητικές ενότητες και όχι γεωγραφικές περιοχές.

Πιστεύουμε ότι η Διακομματική Επιτροπή πρέπει να αφορά στο σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης».