Δήμος Θάσου


Ο Δήμος Θάσου για τις ανακοινώσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Θάσου για τα Σχολεία

Αναφορικά με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Θάσου για τα Σχολεία της Θάσου ο Δήμος της Θάσου διευκρινίζει:

Κατά την θερινή περίοδο έχει πραγματοποιηθεί πλήθος παρεμβάσεων συντηρήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες που υπήρχαν, σχεδόν σε όλες της σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θάσου από τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θάσου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι όσοι έχουν επισκεφθεί τις σχολικές μονάδες γνωρίζουν. Ιδιαιτέρως η αλλαγή στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Θεολόγου- Ποτού, δεν είναι δυνατόν να μην έχει γίνει αντιληπτή.

Είναι γνωστό ότι η μεταφορά των μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου Θάσου αλλά της αρμόδιας Αντιπεριφέρειας καθώς ο Δήμος της Θάσου δεν διαθέτει τα απαιτούμενα μεταφορικά μέσα.

Όσον αφορά την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Θάσου θα πρέπει να είναι γνωστό ότι υπήρξαν δύο (2) πρόσθετες συμπληρωματικές κατανομές από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2022 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων (υπ. αριθμ. 17676/17-03-2022 & 63358/28-09-2022 Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών), οι οποίες έγιναν αποδεκτές από ομόφωνες αντίστοιχα αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Ο Δήμος της Θάσου σε στενή συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές εργάζονται αδιάλειπτα, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, για την συντήρηση των σχολικών μονάδων, για την ολοκλήρωση των έργων δημιουργίας νέων αιθουσών αλλά και για τον προγραμματισμό δημιουργίας νέων σχολικών μονάδων.

Η παροχή των καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης προς τα παιδιά μας αποτελεί προτεραιότητά μας.

Ο Δήμος της Θάσου είναι ανοιχτός στην κατάθεση ρεαλιστικών προτάσεων από την αντιπολίτευση, στα αρμόδια θεσμικά όργανα, που να βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την υπάρχουσα κατάσταση».