Δήμος Θάσου


Ο Δήμος Θάσου συμμετέχει στο έργο Adrion Cultural Heritage Collections Network στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg ADRION.

Ο Δήμος Θάσου συμμετέχει στο έργο Adrion Cultural Heritage Collections Network στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg ADRION.

Στόχος του είναι η προώθηση, η αξιοποίηση και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς η οποία μέσω της ψηφιοποίησης και της δημιουργίας δικτύου μεταξύ των φορέων του πολιτισμού και του τουρισμού,  θα γίνει προσβάσιμη στο ευρύτερο κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων προκλήσεις, όπως την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς, την έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού, την αναγκαιότητα μιας κοινής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την έλλειψη κονδυλίων για εκπαίδευση και επαγγελματικά ταξίδια.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από την Ιταλία, τη Σερβία, την Κροατία, τη Σλοβενία και την Αλβανία.