Δήμος Θάσου


Παραλαβή ακόμη ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Θάσου

Σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2020, ο Δήμος Θάσου παρέλαβε ακόμη ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3, συνολικής δαπάνης 148.800€ με ΦΠΑ, στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Το ανωτέρω όχημα προστίθεται στα δύο (2) καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα (χωρητικότητας 16m3 και 2,5m3), που παρέλαβε τον Ιούλιο του 2020.

Ο Δήμος Θάσου σύντομα παραλαμβάνει ακόμη ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 6m3, ενώ βρίσκεται στο στάδιο πριν τη δημοπράτηση και η προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Η ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Θάσου, μετά από μία δεκαετία, είναι γεγονός.

Ως νέα Διοίκηση του Δήμου Θάσου, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα στην υπηρεσία καθαριότητας και στην αποκομιδή των απορριμμάτων, λόγω του μη συντηρημένου ή κακοσυντηρημένου στόλου οχημάτων, προχωρήσαμε άμεσα σε ενέργειες, τα αποτελέσματα των οποίων, μόλις σε ένα χρόνο από την ανάληψη της Διοίκησης του Δήμου, είναι ορατά.

Με μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις συνεχίζουμε προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Θάσου».