Δήμος Θάσου


Παραλαβή ενός (1) καινούργιου οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκομένων από το Δήμο Θάσου

Σήμερα, Παρασκευή 10-03-2023, ο Δήμος της Θάσου παρέλαβε ένα (1) καινούργιο όχημα πολλαπλών χρήσεων και παρελκομένων, συνολική δαπάνης 160.580€ με ΦΠΑ.

Ειδικότερα πρόκειται για την παραλαβή:

α) Ενός ειδικού φορτηγού οχήματος το οποίο έχει τη δυνατότητα να φέρει στην καρότσα του αποσπώμενες υπερκατασκευές για διάφορες χρήσεις.

β) Μίας υπερκατασκευής απολύμανσης και πλύσης.

γ) Μίας λεπίδας αποχιονισμού.

Το ανωτέρω όχημα θα χρησιμοποιηθεί για διάφορες ανάγκες του Δήμου Θάσου και τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, ενώ το όχημα έχει τη δυνατότητα να φέρει μελλοντικά και άλλες αποσπώμενες υπερκατασκευές για διάφορες χρήσεις όπως πυρόσβεση, χλοοκοπή, αλατοδιανομή, κ.λπ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα].

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Ενισχύουμε σταθερά και με συνέπεια τον στόλο των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου.

Το μηχάνημα που παραλάβαμε σήμερα αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο πολυεργαλείο που θα προστεθεί στον ανανεωμένο στόλο του Δήμου.

Θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση πολλών και διαφορετικών αναγκών του Δήμου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του τόπου μας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών».