Δήμος Θάσου


Παραλαβή μίας λεπίδας αποχιονισμού και δύο αλατοδιανομέων από το Δήμο Θάσου

Σήμερα, 3 Οκτωβρίου 2022, ο Δήμος της Θάσου παρέλαβε μία (1) καινούργια λεπίδα αποχιονισμού και δύο (2) καινούργιους αλατοδιανομείς, συνολικής δαπάνης 29.388,00€ με ΦΠΑ.

Πρόκειται για μηχανολογικό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί σε νέα οχήματα (ημιφορτηγά – Pick Up) που έχει προμηθευτεί ο Δήμος της Θάσου σε προγενέστερο χρονικό διάστημα.

Η προμήθεια του εξοπλισμού χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους του Δήμου Θάσου.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Με την παραλαβή του ανωτέρω μηχανολογικού εξοπλισμού υπερδιπλασιάζεται η δυνατότητα αποχιονισμού του Δήμου Θάσου, καθώς μέχρι σήμερα διέθετε μόλις ένα όχημα με μία λεπίδα αποχιονισμού και ένα αλατοδιανομέα για το σύνολο της Θάσου.

Συνεχίζουμε σταθερά, με τις αναγκαίες κάθε φορά παρεμβάσεις, να ενισχύουμε τις δυνατότητες του Δήμου Θάσου στην αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων προς όφελος των κατοίκων της Θάσου».