Δήμος Θάσου


Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2022

Ανακοινώνεται ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, πάγκου μαναβικής, ψυγείων ή εμπορευμάτων μπροστά από το κατάστημα σας, για το έτος 2022, σύμφωνα με τον Νόμο 1080/80 άρθρο 3, προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης κοινοχρήστου χώρου έως τις 29 Απριλίου 2022.

Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιώτη ή νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση εταιρείας καθώς και το καταστατικό αυτής
  3. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
  4. Δημοτική Ενημερότητα μη βεβαιωμένων οφειλών προς τον Δήμο Θάσου
  5. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα , το πλάτος του πεζοδρομίου και οπωσδήποτε ο χώρος που ζητείται να παραχωρηθεί.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά, θα γίνονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Γραφείο Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων του Δήμο Θάσου μέχρι 29/4/2022 ή θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: katastimata@thassos.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25933-50145