Δήμος Θάσου


Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και ΑΠΕ στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λιμένα Θάσου

Σύμφωνα με τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της Πρόσκλησης  ης Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης με τίτλο: «Δράση 4γ.8.1_Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», η πρόταση του Δήμου Θάσου «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και ΑΠΕ στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Λιμένα», συνολικής δημόσιας δαπάνης  256.000,00€, έχει αξιολογηθεί θετικά και εκ τούτου προτείνεται προς ένταξη και χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Η πρόταση περιλαμβάνει παρεμβάσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λιμένα Θάσου.

Ειδικότερα πρόκειται για (α) Οικοδομικές Παρεμβάσεις ΕΞΕ (εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας και θερμομόνωση στέγης και αντικατάσταση παραθύρων και θυρών), (β) Ηλεκτρομηχανολογικές Παρεμβάσεις ΕΞΕ (ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος φωτισμού) και (γ) Δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών συλλεκτών).

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Με το συγκεκριμένο έργο επιτυγχάνεται, μέσα από μια δυναμική και πολύπλευρη παρέμβαση στο κέλυφος αλλά και στα συστήματα των κτιρίων, να μειωθεί το ετήσιο κόστος λειτουργίας καθώς και να βελτιωθούν οι συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των χώρων.

Η βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία και στους χώρους εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας, αποτελεί προτεραιότητά μας.

Στόχος μας είναι η αξιοποίηση κάθε δυνατού εργαλείου και χρηματοδότησης προς αυτή τη κατεύθυνση».