Δήμος Θάσου


Παρουσίαση Εργασίας “Στρατηγική Ανάπτυξη Τουριστικού Προορισμού, Η Περίπτωση της Θάσου”

Την Πέμπτη 01-04-2021 στο Γραφείο του Δημάρχου Θάσου, ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» του Πανεπιστήμιου Αιγαίου κ. Αριστοτέλης Θ Αναγνωστούδης, παρουσίασε την Διπλωματική του Εργασία: «Στρατηγική Ανάπτυξη Τουριστικού Προορισμού, Η Περίπτωση της Θάσου».

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε τα εξής:

«Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για την Διοίκηση του Δήμου Θάσου νέα παιδιά από τον τόπο μας να εκπονούν ερευνητικές εργασίες για τη Θάσο.

Στηρίζουμε τους νέους της Θάσου που με γνώση και διάθεση εργάζονται για τον τόπο τους».