Δήμος Θάσου


Παύση Ανταποκριτών ΟΓΑ-eΕΦΚΑ του Δήμου Θάσου

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Θάσου ότι με την αρ. πρωτ. 15261/13-01-2022 απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, αποφασίσθηκε η παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων των ανταποκριτών ΟΓΑ – eΕΦΚΑ για θέματα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και παροχών των προσώπων του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (ασφαλισμένων του τ. Ο.Γ.Α.) του Δήμου Θάσου στις 31/01/2022.