Δήμος Θάσου


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (1η)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

 

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική με τους όρους της υπ΄αριθμ. 9243/24-05-2023 (ΑΔΑ:Ρ4ΧΟΩΡΔ-5ΒΠ) για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.

Επαναλαμβάνεται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 135 / 2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου. Οι υπο δημοπράτηση θέσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Α2 10.500,00€               (500,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΣΑΛΛΙΑΡΑ ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
2 Α10 9450,00€               (450,00τ.μ.*21€/τ.μ.) Μπροστά επιχείρηση Alexandra golden thassos boutique ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
3 Α11 4200,00€               (200,00τ.μ.*21€/τ.μ.) Ανάμεσα επιχείρηση Alexandra golden thassos boutique και αναψυκτήριο ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
4 Α12 4200,00€               (200,00τ.μ.*21€/τ.μ.) Ανάμεσα επιχείρηση Alexandra golden thassos boutique και αναψυκτήριο ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
5 Α13 6562,50€               (312,50τ.μ.*21€/τ.μ.) Ανάμεσα επιχείρηση Alexandra golden thassos boutique και αναψυκτήριο ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
6 Κ2 1800,00€               (15,00τ.μ.*120€/τ.μ.) Πίσω από τη προηγούμενη θέση ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
7 Α14 4200,00€               (200,00τ.μ.*21€/τ.μ.) Ανάμεσα επιχείρηση Alexandra golden thassos boutique και αναψυκτήριο ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
8 Α18 3465,00€               (165,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΑΡΣΑΝΑΣ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
9 ΘΜ5 1050,00€               (50,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΜΕΓΑΛΟΣ ΡΩΣΟΓΚΡΕΜΟΣ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
10 Α24 4200,00€               (200,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΜΕΓΑΛΟΣ ΡΩΣΟΓΚΡΕΜΟΣ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
11 Α35 1800,00€               (120,00τ.μ.*15€/τ.μ.) ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΚ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

 

*ΘΕΣΗ: ΘΜ = ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, Α = ΟΜΠΡΕΛΕΣ & ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ  & Κ = ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Θάσου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 21η Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:0012:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφορές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναληφθεί σύμφωνα με απόφαση της προϊσταμένης Αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Θάσου όπου θα γίνει τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων, στα δημοτικά και τοπικά καταστήματα και στο ΚΕΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00, από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου: www. thassos.gr και του «Προγράμματος Δι@ύγεια». Τηλέφωνα: 2593350133 & 2593350145.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΣΤΡΑΤΗΓΕΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Συνημμένα:

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (6ΗΔΚΩΡΔ-ΔΗΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Ρ4ΧΟΩΡΔ-5ΒΠ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ