Δήμος Θάσου


Περισυλλογή Αδέσποτων σκύλων

Ο Δήμος Θάσου έχει προβεί στην περισυλλογή τριών (3) αδέσποτων σκύλων, φωτογραφίες των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Καλούνται τυχόν ιδιοκτήτες που έχουν απωλέσει τα ζώα τους όπως επικοινωνήσουν με το Δήμο Θάσου στο τηλέφωνο 2593350135, προκειμένου να τα παραλάβουν έως και τις 09/08/2022, καταθέτοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον δεν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον ο Δήμος Θάσου θα προχωρήσει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υιοθεσίας.

Σημειώνεται επίσης ότι μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η αναζήτηση των ζώων από τυχόν ιδιοκτήτες.

Ο Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θάσου

 Πυρήνας Ευστράτιος