Δήμος Θάσου


Περισυλλογή Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων στις Κοινότητες Παναγίας και Ποταμιάς Θάσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                                        Θάσος 16/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ: Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Ταχ. Δ/νση: 64004 ΘΑΣΟΣ
Πληροφορίες: Γεωργίτση Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2593350160
Fax: 2593022104
E-mail: perivallondthassou@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Περισυλλογή Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων στις Κοινότητες Παναγίας και Ποταμιάς Θάσου».

Ο Δήμος Θάσου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προβεί στην περισυλλογή ενός αριθμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στις περιοχές των Κοινοτήτων Παναγίας και Ποταμιάς, τα οποία είτε είχαν εισέλθει σε ξένες ιδιοκτησίες, είτε περιφέρονταν ελεύθερα.
Καλούνται τυχόν ιδιοκτήτες και εκτροφείς παραγωγικών ζώων που έχουν απωλέσει ζώα στις ανωτέρω περιοχές όπως επικοινωνήσουν με το Δήμο Θάσου στο τηλέφωνο 2593350135, προκειμένου να τα παραλάβουν έως και τις 27/11/2020, καταθέτοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον δεν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον ο Δήμος Θάσου θα προχωρήσει στην διαχείρισή τους σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
Σημειώνεται επίσης ότι μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η αναζήτηση των ζώων από τυχόν ιδιοκτήτες ή εκτροφείς.

Ο Αντιδήμαρχος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θάσου
Πυρήνας Ευστράτιος